O nas - geodezja Mińsk Mazowiecki

Kancelaria Geodezyjna Legenda
Geodeta Uprawniony inż. Michał Baran
ul. Kościuszki 13 lok. 209
05- 300 Mińsk Mazowiecki
tel 791 393 385

NIP 5512406268

Geodezja Mińsk Mazowiecki – konkurencyjne ceny oraz terminowość.

Właściciel firmy inż. Michał Baran przede wszystkim posiada wieloletnie doświadczenie, nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz niezbędne kwalifikacje w dziedzinie geodezji i kartografii a także gleboznawczej klasyfikacji gruntu.

Przede wszystkim jako jeden z nielicznych geodetów uzyskał uprawnienia zawodowe, nadawane przez Głównego Geodetę Kraju w następujących zakresach:

  • „1” czyli geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe,  realizacyjne i  inwentaryzacyjne
  • „2” czyli rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji w szczególności do celów prawnych
  • „4” czyli geodezyjna obsługa inwestycji

Bez wątpienia uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii są niezbędne do:

  • kierowania pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz krótko mówiąc sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
  • wykonywania czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych
  • pełnienia funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i dodatkowo kartografii;
  • wykonywania czynności technicznych i administracyjnych związanych przede wszystkim z rozgraniczaniem nieruchomości
  • wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
  • obsługi geodezyjnej budowy obiektów budowlanych, dla których ustawa Prawo budowlane przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego. Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanej może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu 4. W szczególności: budowa budynków wielorodzinnych, budowa autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych na przykład: mosty, wiadukty wreszcie inne obiekty inżynierskie.

Klasyfikacje gruntów – konkurencyjne ceny oraz terminowość.

Założyciel firmy posiada również świadectwo klasyfikatora gruntów nr 461 nadane przez Instytut Nawożenia Gleb i Gleboznawstwa w Puławach, które uprawnia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje zlecenie jest wykonywane przez geodetę mającego uprawnienia zawodowe, sprawdź to na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

geodezja Mińsk Mazowiecki

W końcowym rozrachunku to co Nas wyróżnia od konkurencji to posiadanie uprawnień zawodowych nr 23108, rzetelność oraz terminowości. Bezspornie usługi geodezyjne wykonujemy w konkurencyjnych cenach.