Klasyfikacja gruntów Mińsk Mazowiecki - kilka praktycznych wskazówek

Klasyfikator gruntów Mińsk Mazowiecki – tel. 791 393 385

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Mińsk Mazowiecki

Z pewnością gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest to podział gleb na klasy bonitacyjne. Natomiast klasy bonitacyjne ustalamy na podstawie jakości produkcyjnej gleby, którą określamy na podstawie cech genetycznych gleb.

Ważne by uświadomić sobie, że gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadzamy w sposób jednolity dla całego kraju. Co więcej wykonujemy ją w oparciu o Urzędową tabelę klas gruntów określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W chwili obecnej w każdym przypadku gleboznawcza klasyfikacja gruntów należy do zadań starosty.
W świetle obowiązujących przepisów prawa klasyfikację wykonujemy na gruntach rolnych oraz leśnych. Ponadto klasyfikację gruntów przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana klasyfikatorem. Bez wątpienia klasyfikator gruntów posiada świadectwo klasyfikatora gruntów nadane przez Instytut Nawożenia Gleb i Gleboznawstwa w Puławach.

Ogólnie mówiąc klasyfikację gruntu przeprowadza się z urzędu albo na wniosek właściciela gruntu.

W praktyce przeprowadzenie klasyfikacji gruntów obejmuje analizę materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym oraz przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie. Z całą pewnością do najważniejszych zadań w terenie zaliczamy sporządzenie opisu fizjograficznego oraz ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji a także badanie profili glebowych. Nie wspominając o zaliczeniu gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju oraz gatunku gleby. Co więcej określamy rodzaj użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej.

Po pierwsze wyniki prac terenowych klasyfikator dokumentuje w projekcie ustalenia klasyfikacji. Szczególnie ważnym elementem dokumentacji jest mapa klasyfikacji, która stanowi integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji. Po drugie w każdym przypadku postępowanie w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostaje zakończone decyzją administracyjną.

Klasyfikator gruntów Mińsk Mazowiecki – tel. 791 393 385

Cena klasyfikacji gruntów w Mińsku Mazowieckim

W zasadzie cena klasyfikacji gruntu ustalana jest indywidualnie i waha się od 1800 zł za 1 ha opracowania. Z całą pewnością cena klasyfikacji gruntów zależy od rodzaju i lokalizacji nieruchomości jak również stopnia skomplikowania prac.
Zapraszamy do kontaktu w razie wątpliwości doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.
W chwili obecnej oferujemy pełną dyspozycyjność na każdym etapie realizacji zlecenia.
Na zakończenie pragniemy poinformować, że realizujemy również trudne oraz skomplikowane zlecenia.

Klasyfikator gruntów Mińsk Mazowiecki

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY