Podział działki w Mińsku Mazowieckim - kilka praktycznych wskazówek

Podział działki Mińsk Mazowiecki – kontakt.

Z pewnością podział działki w Mińsku Mazowieckim na mniejsze grunty może być bardzo opłacalną inwestycją. Co więcej sprzedaż mniejszej działki jest łatwiejsza i bardziej dochodowa.
Postaram się zatem w sposób przystępny przedstawić zawiłą i wieloetapową procedurę podziału nieruchomości.
Przede wszystkim należy sprawdzić czy działka położona jest na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli miejscowy plan nie został uchwalony należy uzyskać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W tym miejscu przedstawię etapy podziału nieruchomości objętej planem miejscowym.
Na początku należy przygotować wstępny projekt podziału nieruchomości, który musi być zgodny z planem miejscowym. Projekt ten sporządza się na mapie zasadniczej lub kopii mapy katastralnej.
Następnie należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Miasta wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł własności, wypis z katastru nieruchomości oraz wstępny projekt podziału nieruchomości. Oczywiście podział może być dokonany tylko na wniosek wszystkich właścicieli działki. Dodatkowo we wniosku należy wskazać cel podziału. Kolejno otrzymujemy postanowienie, które pozytywnie opiniuje wstępny projekt podziału.

W tym momencie geodeta posiadający uprawnienia zawodowe sporządza operat techniczny, który podlega przejęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na tym etapie należy przede wszystkim wykonać mapę z projektem podziału nieruchomości oraz protokół przyjęcia granic nieruchomości. Dodatkowo wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny. W końcowym rozrachunku należy te dokumenty złożyć ponownie do Urzędu Gminy lub Miasta. Wreszcie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaję decyzję administracyjną.
Zasadniczo postępowanie w sprawie podziału nieruchomości kończy się, gdy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna.
Z jednej strony ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości jest podstawą do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Z drugiej strony jest podstawą do utrwalenia nowych punktów granicznych na gruncie.

Podział działki Mińsk Mazowiecki – kontakt.

Cena podziału działki w Mińsku Mazowieckim

Koszt podziału nieruchomości w Mińsku Mazowieckim ustalany jest indywidualnie i zależny jest od wielu czynników. Z całą pewnością cena podziału nieruchomości w Mińsku Mazowieckim zależy od wielkość działki oraz stopnia skomplikowania prac geodezyjnych.

Zapraszamy do kontaktu w razie wątpliwości doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.
W chwili obecnej oferujemy pełną dyspozycyjność na każdym etapie realizacji zlecenia.
Na zakończenie pragniemy poinformować, że realizujemy również trudne oraz skomplikowane zlecenia.

Podział działki Jakubów

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY