Tyczenie budynku Mińsk Mazowiecki - kilka praktycznych wskazówek

Tyczenie budynku Mińsk Mazowiecki – kontakt 791 393 385

Zanim zaczniemy budowę domu, przede wszystkim powinniśmy określić miejsce na działce, w którym stanie dom. Na pewno tyczenie budynku powinniśmy zlecić geodecie posiadającemu odpowiednie uprawnienia zawodowe.

W praktyce tyczenie budynku polega na geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania terenu. Ważne by uświadomić sobie, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany wchodzą w skład projektu budowlanego. W pierwszej kolejności pozyskuje się dane liczbowe potrzebne do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanego budynku. Krótko mówiąc główne osie, charakterystyczne punkty budynku oraz stałe punkty wysokościowe tzw. repery. Podczas geodezyjnego opracowania projektu budowlanego należy sprawdzić poprawność wymiarów oznaczonych w projekcie w celu wykrycia ewentualnych błędów. Wynikiem opracowania projektu budowlanego jest szkic dokumentacyjny.

Kolejnym etapem jest wykonanie pomiarów terenowych przez geodetę uprawnionego.
Precyzując wypowiedź czynności pomiarowe mają na celu wskazanie w terenie punktów o założonym położeniu oraz stabilizację tych punktów. Krótko mówiąc oznacza to wyniesienie na grunt zaprojektowanego budynku i określenie jego położenia względem sąsiednich obiektów w terenie. Zależnie od stopnia skomplikowania budynku tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo.
Geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie numer „1” lub „4” potwierdza wykonanie czynności tyczenia wpisem w dzienniku budowy. Dodatkowo przekazuje szkic tyczenia budynku, który jest również niezbędny do odbioru budynku. Szkic tyczenia powinien umożliwić wznowienie wytyczonych punktów o ile ulegną zniszczeniu lub przemieszczeniu.

Przede wszystkim warunkiem prawnego wytyczenia budynku na działce budowlanej jest posiadanie pozwolenia na budowę.

Cena wytyczenia budynku w Mińsku Mazowieckim ustalana jest indywidualnie i waha się od 500 zł do ponad 1000 zł. Z całą pewnością cena tyczenia budynku zależy od wielkość budynku, ilości osi konstrukcyjnych oraz stopnia skomplikowania prac geodezyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc aby otrzymać wycenę tyczenia budynku w Mińsku Mazowieckim musimy zapoznać się z projektem budowlanym oraz uzgodnić zakres prac geodezyjnych z kierownikiem budowy.

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY