Inwentaryzacja sieci - przyłącza Mińsk Mazowiecki - kilka praktycznych wskazówek.

Inwentaryzacja sieci – przyłącza Mińsk Mazowiecki – kontakt.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu jest jedną z ostatnich czynności w procesie budowlanym.

Bez wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci inwestor nie będzie mógł dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy.
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza należy zlecić geodecie posiadającemu uprawnienia zawodowe. Co więcej, sieci dla których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może inwentaryzować geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie „4”.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że wszystkie obiekty wymagające uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a w szczególności sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne oraz telekomunikacyjne wymagają geodezyjnego wytyczenia w terenie. Co więcej geodezyjnemu wytyczeniu podlegają również przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne.

Zasadniczo po otrzymaniu zlecenia zgłaszamy pracę geodezyjną w Starostwie Powiatowym. Następnie po uzgodnieniu terminu z kierownikiem budowy wykonujemy geodezyjne wytyczenie sieci lub przyłącza.

Następnie zgodnie z tokiem prac budowlanych wykonujemy geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne.
Ważne by uświadomić sobie, że wszystkie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza podlegają pomiarowi przed ich zakryciem. Precyzując wypowiedź należy określić położenie elementów sieci uzbrojenia terenu z wymaganą przepisami prawnymi dokładnością.

Jak tylko zakończymy pomiary w terenie przystępujemy do ich opracowania. Wyniki pomiarów oraz dokumenty potrzebne do ujawnienia zmian w bazie danych „GESUT” kompletujemy w operacie technicznym. Bezzwłocznie sporządzoną dokumentację przekazujemy do Starostwa Powiatowego. Z tego powodu, że podlega ona weryfikacji. W momencie kiedy operat techniczny zostanie przyjęty do zasobu geodezyjnego, nasze mapy mogą zostać uwierzytelnione przez Starostę.
Oczywiście po odbiorze map ze Starostwa Powiatowego przekazujemy je inwestorowi lub kierownikowi budowy. Ważne by uświadomić sobie, że nieprawidłowo wykonana inwentaryzacja sieci może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Podsumowując wynikiem geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych jest mapa z inwentaryzacją powykonawczą sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo geodeta sporządza informację o zgodności usytuowania sieci z projektem zagospodarowania działki. Z całą pewnością taka informacja nie jest potrzebna w przypadku inwentaryzacji przyłączy.

Cena inwentaryzacji powykonawczej sieci lub przyłącza w Mińsku Mazowieckim

Cena inwentaryzacji powykonawczej sieci w Mińsku Mazowieckim ustalana jest indywidualnie.  Z całą pewnością cena zależy od wielkości inwestycji, jej lokalizacji jak również rodzaju sieci.

W chwili obecnej cena inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w Mińsku Mazowieckim ustalana jest indywidualnie.

Ogólnie rzecz biorąc aby otrzymać wycenę inwentaryzacji sieci w Mińsku Mazowieckim należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście.

Sprawdź nasze usługi w zakresie wykonywania inwentaryzacji sieci oraz inwentaryzacji przyłączy.

Zapraszamy do kontaktu w razie wątpliwości doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania. W chwili obecnej oferujemy pełną dyspozycyjność na każdym etapie realizacji zlecenia.

Na zakończenie pragniemy poinformować, że realizujemy również trudne oraz skomplikowane zlecenia.

Inwwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej Mińsk Mazowiecki

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY