Rozgraniczenie Nieruchomości W Mińsku Mazowieckim - kilka praktycznych wskazówek

Rozgraniczenie nieruchomości w Mińsku Mazowieckim – kontakt.

Ogólnie rzecz biorąc gdy między sąsiadami powstaje spór dotyczący przebiegu granicy, konieczne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego.

Najpierw należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Krótko mówiąc postępowanie przeprowadza upoważniony geodeta uprawniony, który bada materiał dowodowy zgromadzony w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Równocześnie bada księgi wieczyste a także dokumentację uzyskaną od stron. Równocześnie geodeta wzywa strony na rozprawę graniczną.
W trakcie czynności przeprowadzanych na gruncie upoważniony geodeta okazuje stronom granice, które wynikają z zebranego materiału dowodowego.
W momencie kiedy wyniknie spór, a z dokumentów nie wynika, jednoznaczny przebieg granic, geodeta przede wszystkim namawia do zawarcie ugody granicznej.
Geodeta kończy rozprawę sporządzeniem protokołu granicznego bądź sporządzeniem ugody granicznej.
Jak pokazałem wynikiem przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego jest decyzja administracyjna, o ile w toku czynności dojdzie do zawarcia ugody.
Jeśli jednak brak jest wystarczających materiałów dowodowych wskazujących na przebieg granic nieruchomości a strony wdadzą się w spór z urzędu należy umorzyć postępowanie rozgraniczające. Umorzenie postępowania skutkuje przekazaniem sprawy do rozpatrzenia sądowi rejonowemu.

Ważne by uświadomić sobie, że sąd prowadząc postępowanie kieruje się przede wszystkim art. 153 kodeksu cywilnego. Precyzując wypowiedź jeżeli granice stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według spokojnego stanu posiadania. W przypadku gdyby takiego stanu nie można było ustalić, a postępowanie nie doprowadziło do ugody, sąd powinien ustalić granice nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

Cena rozgraniczenia nieruchomości

Cena rozgraniczenia nieruchomości ustalana jest indywidualnie i waha się od 1000 zł do ponad 2000 zł za każdą granicę nieruchomości. Z całą pewnością cena rozgraniczenia nieruchomości zależy od lokalizacji nieruchomości jak również stopnia skomplikowania prac geodezyjnych.
Zapraszamy do kontaktu w razie wątpliwości doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.
W chwili obecnej oferujemy pełną dyspozycyjność na każdym etapie realizacji zlecenia.
Na zakończenie pragniemy poinformować, że realizujemy również trudne oraz skomplikowane zlecenia.

rozgraniczenie nieruchomości w Mińsku Mazowieckim
Międzywojenny słupek graniczny.

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY