Zakup działki budowlanej W Mińsku Mazowieckim - kilka praktycznych wskazówek

Zakup działki budowlanej w Mińsku Mazowieckim.

Przed zakupem działki budowlanej w Mińsku Mazowieckim powinniśmy sprawdzić stan prawny nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na uzbrojenie działki, dostęp do drogi publicznej a także sąsiedztwo.

Księga wieczysta

W chwili obecnej dokumentem prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości jest księga wieczysta. Księgę wieczystą możemy przejrzeć pod linkiem.
Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zgodność danych księgi z danymi ujawnionymi w katastrze nieruchomości. Co więcej należy sprawdzić, kto jest właścicielem nieruchomości. Na przykład zdarza się, że w księdze wieczystej, jako właściciel figuruje jeszcze osoba, która jest spadkodawcą.
Należy również zwrócić uwagę na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych. Ogólnie rzecz biorąc są to wpisy dotyczące ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych np. służebności przechodu lub przesyłu. Wreszcie powinniśmy sprawdzić wpisy dotyczące ustanowionej hipoteki. Jednym słowem podstawowy cel hipoteki polega na tym, że wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Z jednej strony plan miejscowy mówi o tym, jak wygląda obecnie przeznaczenie konkretnej działki, warunki jej zagospodarowania oraz rodzaj zabudowy.
Z drugiej strony wskazuje jak będzie się kształtowało w kolejnych latach przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania i zabudowy a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego . Przy zakupie działki szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszelkie ograniczania jakie wynikają z planu miejscowego. W praktyce mogą one dotyczyć kubatury budynków, dopuszczalnej ilości kondygnacji budynku, minimalnej powierzchni działki budowlanej. Dodatkowo powinniśmy sprawdzić co w przyszłości może powstać w bezpośrednim sąsiedztwie naszej działki.
W przypadku braku planu miejscowego powinniśmy zasięgnąć informacji czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla przedmiotowej działki.

Z pewnością powinniśmy zwrócić uwagę na uzbrojenie działki. W szczególności odległość działki od sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej oraz kanalizacji. Ogólnie rzecz biorąc doprowadzenie wszystkich mediów do działki może być bardzo kosztowne. Należy zwrócić uwagę czy na działce znajduje się uzbrojenie, które umożliwiało by racjonalną zabudowę działki.

Równocześnie powinniśmy zwróć uwagę w jaki sposób działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Dostęp ten może być zapewniony bezpośrednio z drogi publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną. Nie wspominając o posiadaniu dostępu poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Ponadto powinniśmy sprawdzić granicę działki. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że miedze oraz ogrodzenia często nie pokrywają się ze stanem prawnym gruntów. W takim wypadku niezbędne jest geodezyjne wyznaczenie granic działki.

 

Zakup działki budowlanej w Mińsku Mazowieckim

Idealna działka budowlana w Mińsku Mazowieckim.

Niewątpliwie idealna działka budowlana ma 0,0800 ha – 0,1200 ha, jej szerokość powinna być większa niż 16 m. Dodatkowo wjazd na działkę powinien być od północy, ogród od południa. Jednocześnie sypialnia od wschodu a salon od zachodu. Jak pokazałem znalezienie idealnej działki budowlanej jest nie lada wyzwaniem.

W chwili obecnej oferujemy doradztwo na każdym etapie kupna działki budowlanej. 

Chętnie też podejmujemy współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomościami.

POZNAJ KLUCZOWE ATUTY NASZEJ FIRMY

DYSPOZYCYJNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

WIEDZA PRAKTYCZNA

KONKURENCYJNE CENY